Doss about là gìNghĩa từ Doss about

Ý nghĩa của Doss about là:

  • Làm không năng suốt, toi công

Ví dụ minh họa cụm động từ Doss about:

 
- I couldn't get down to my work and DOSSED ABOUT all night.
Tôi đã không thể giải quyết được công việc của tôi và đã toi công
cả buổi tối.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Doss about trên, động từ Doss còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp