Doss down là gìNghĩa từ Doss down

Ý nghĩa của Doss down là:

  • Ngủ tạm ở đâu (vì bạn không về nhà)

Ví dụ minh họa cụm động từ Doss down:

 
- I was feeling really tired, so I DOSSED DOWN on his sofa for the
night.
Tôi đã thật sự cảm thấy mệt mỏi, vì thế tôi đã ngủ tạm trên ghế sô
pha của anh ấy cả buổi tối.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Doss down trên, động từ Doss còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp