Damp down là gìCụm động từ Damp down có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Damp down

Ý nghĩa của Damp down là:

  • Trầm tĩnh lại; giảm bớt, hạ cảm giác

Ví dụ minh họa cụm động từ Damp down:

 
- They tried to DAMP DOWN the anger over the announcement.
Họ đã cố gắng giảm bớt sự giận dữ qua lời tuyên bố.

Nghĩa từ Damp down

Ý nghĩa của Damp down là:

  • Làm cái gì cháy chậm đi

Ví dụ minh họa cụm động từ Damp down:

 
- They tried to DAMP DOWN the flames before the fire spread.
Họ đã cố gắng làm cho ngọn lửa cháy chậm lại trước khi nó lan rộng.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Damp down trên, động từ Damp còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp