Damp off là gìNghĩa từ Damp off

Ý nghĩa của Damp off là:

  • (Thực vật) Chết vì úng nước; bị nấm kí sinh vì quá ẩm ướt

Ví dụ minh họa cụm động từ Damp off:

 
- The seedlings DAMP OFF in the spring if it's very wet.
Các cây con bị nấm kí sinh trong mùa xuân nếu tiết trời quá ẩm ướt.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Damp off trên, động từ Damp còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp