Dial up là gìNghĩa từ Dial up

Ý nghĩa của Dial up là:

  • Truy cập quay số (truy cập internet, mạng nội bộ qua đường truyền điện thoại)

Ví dụ minh họa cụm động từ Dial up:

 
- You can DIAL UP and access your information.
Bạn có thể truy cập quay số và truy tìm thông tin của bạn.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Dial up trên, động từ Dial còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp