Dial in là gìNghĩa từ Dial in

Ý nghĩa của Dial in là:

  • Tham gia hội nghị, cuộc họp được tổ chức qua điện thoại

Ví dụ minh họa cụm động từ Dial in:

 
- They reported the meeting and people DIALLED IN to listen.
Họ tường trình hội nghị và mọi người tham gia qua điện thoại để
lắng nghe.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Dial in trên, động từ Dial còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp