Dial into là gìNghĩa từ Dial into

Ý nghĩa của Dial into là:

  • Tham gia hội nghị, cuộc họp được tổ chức qua điện thoại

Ví dụ minh họa cụm động từ Dial into:

 
- People DIALLED INTO the conference call.
Mọi người tham gia hội nghị qua điện thoại.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Dial into trên, động từ Dial còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp