Dredge up là gìNghĩa từ Dredge up

Ý nghĩa của Dredge up là:

  • Moi ra, phát hiện ra cái gì của ai trong quá khứ

Ví dụ minh họa cụm động từ Dredge up:

 
- The newspapers DREDGED UP the details of his affair with his
research assistant.
Báo chí đã moi ra chi tiết của chuyện tình vụng trộm của anh ta
với người trợ nghiên cứu của anh.

Một số cụm động từ khác

Động từ Dredge chỉ có một cụm động từ là Dredge up.


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp