Drop round là gìCụm động từ Drop round có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Drop round

Ý nghĩa của Drop round là:

  • Thăm ai đó, thường không hẹn trước

Ví dụ minh họa cụm động từ Drop round:

 
- We DROPPED ROUND their house on our way.
Chúng tôi đã vào thăm ngôi nhà của họ trên đường đi.

Nghĩa từ Drop round

Ý nghĩa của Drop round là:

Ví dụ minh họa cụm động từ Drop round:

 
- I DROPPED the papers ROUND so she could read them before the meeting.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Drop round trên, động từ Drop còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp