Drop away là gìNghĩa từ Drop away

Ý nghĩa của Drop away là:

  • Giảm dần (về số lượng, con số)

Ví dụ minh họa cụm động từ Drop away:

 
- The numbers of people attending began the DROP AWAY after a few months.
Số lượng người tham dự đã bắt đầu giảm dần sau một vài tháng.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Drop away trên, động từ Drop còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp