Drop out là gìNghĩa từ Drop out

Ý nghĩa của Drop out là:

  • Bỏ học giữa chừng

Ví dụ minh họa cụm động từ Drop out:

 
- She DROPPED OUT of college and went straight into a good job.
Cô ấy đã bỏ học đại học giữa chừng và nhận một công việc tốt.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Drop out trên, động từ Drop còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp