Drop someone in it là gìNghĩa từ Drop someone in it

Ý nghĩa của Drop someone in it là:

  • Đặt ai vào tình trạng rắc rối, khó khăn

Ví dụ minh họa cụm động từ Drop someone in it:

 
- I really DROPPED him IN IT when I told them what he'd done.
Tôi đã thực sự đặt anh ấy vào tình trạng rắc rối khi tôi nói với
họ về những gì anh ấy đã làm.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Drop someone in it trên, động từ Drop còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp