Drop in là gìNghĩa từ Drop in

Ý nghĩa của Drop in là:

  • Thăm ai đó, thường không hẹn trước

Ví dụ minh họa cụm động từ Drop in:

 
- I was in the area so I DROPPED IN at the office to see her.
Tôi đã ở vùng đó vì thế tôi đã đến cơ quan để thăm cô ấy.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Drop in trên, động từ Drop còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp