Drop behind là gìNghĩa từ Drop behind

Ý nghĩa của Drop behind là:

  • Bị bỏ lại, tụt lại đằng sau ai

Ví dụ minh họa cụm động từ Drop behind:

 
- The two lovers DROPPED BACK so as to be alone.
Cặp tình nhân đã tụt lại đằng sau để có khoảng không gian riêng cho
mình.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Drop behind trên, động từ Drop còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp