Drop by là gìNghĩa từ Drop by

Ý nghĩa của Drop by là:

  • Tạt vào thăm, nhân tiện vào thăm

Ví dụ minh họa cụm động từ Drop by:

 
- He DROPPED BY on his way home from work.
Anh ấy đã nhân tiện ghé thăm trên đường về nhà từ nơi làm việc.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Drop by trên, động từ Drop còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp