Drop back là gìNghĩa từ Drop back

Ý nghĩa của Drop back là:

  • Bị bỏ lại, tụt lại đằng sau ai

Ví dụ minh họa cụm động từ Drop back:

 
- He stared at the front, but got tired and DROPPED BACK as the
race went on.
Anh ấy đã xuất sắc ở trong tốp đầu, nhưng bị mệt và bị tụt lại đằng
sau khi cuộc đua tiếp tục.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Drop back trên, động từ Drop còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp