Drop around là gìCụm động từ Drop around có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Drop around

Ý nghĩa của Drop around là:

  • Thăm ai đó, thường không hẹn trước

Ví dụ minh họa cụm động từ Drop around:

 
- We DROPPED AROUND to collect the stuff we'd left there last week.
Chúng tôi đã ghé thăm (không hẹn trước) để thu thập một vài thứ chúng
tôi đã để quên ở đó ba tuần trước.

Nghĩa từ Drop around

Ý nghĩa của Drop around là:

  • Giao, phân phối, phân phát

Ví dụ minh họa cụm động từ Drop around:

 
- I DROPPED AROUND the things they needed.
Tôi giao cho họ những thứ họ cần.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Drop around trên, động từ Drop còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp