Doze off là gìNghĩa từ Doze off

Ý nghĩa của Doze off là:

  • Ngủ gật

Ví dụ minh họa cụm động từ Doze off:

 
- The movie was a bit boring and I DOZED OFF halfway through.
Bộ phim đó khá là buồn tẻ và tôi đã ngủ gật giữa chừng.

Một số cụm động từ khác

Động từ Doze chỉ có một cụm động từ là Doze off.


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp