Dump on là gìCụm động từ Dump on có 3 nghĩa:

Nghĩa từ Dump on

Ý nghĩa của Dump on là:

  • Đối xử, cư xử tệ bạc, không thích hợp

Ví dụ minh họa cụm động từ Dump on:

 
- Her boss DUMPS ON everyone when things go wrong.
Xếp cô ấy cư xử không thích hợp với mọi người khi có điều gì sai.

Nghĩa từ Dump on

Ý nghĩa của Dump on là:

  • Chỉ trích, phê phán ai nặng nề

Ví dụ minh họa cụm động từ Dump on:

 
- She DUMPS ON her family a lot.
Cô ta phê phán gia đình cô ta rất nặng nề.

Nghĩa từ Dump on

Ý nghĩa của Dump on là:

  • Thổ lộ, giãi bày

Ví dụ minh họa cụm động từ Dump on:

 
- When he's depressed, he needs someone to DUMP ON.
Khi anh ấy buồn phiền, anh ấy cần ai đó để giãi bày.

Một số cụm động từ khác

Động từ Dump chỉ có một cụm động từ là Dump on.


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp