Drink up là gìNghĩa từ Drink up

Ý nghĩa của Drink up là:

  • Uống cạn, uống một hơi, uống hết

Ví dụ minh họa cụm động từ Drink up:

 
- DRINK UP, everyone, it's time to go.
Uống hết đi mọi người, đến giờ đi rồi.

Một số cụm động từ khác

Động từ Drink chỉ có một cụm động từ là Drink up.


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp