Drill down through là gìNghĩa từ Drill down through

Ý nghĩa của Drill down through là:

  • Lấy dữ liệu, thông tin chi tiết, tỉ mỉ

Ví dụ minh họa cụm động từ Drill down through:

 
- They DRILLED DOWN THROUGH the information to find the truth.
Họ đã phải lấy thông tin chi tiết nhất để tìm ra sự thật.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Drill down through trên, động từ Drill còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp