Drill down là gìNghĩa từ Drill down

Ý nghĩa của Drill down là:

  • Tìm kiếm qua các tầng thông tin trên máy tính

Ví dụ minh họa cụm động từ Drill down:

 
- I really had to DRILL DOWN to get the answers from the database.
Tôi thực sự đã phải tìm kiếm qua các tầng thông tin để có các câu
trả lời từ cơ sở dữ liệu.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Drill down trên, động từ Drill còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp