Drown in là gìNghĩa từ Drown in

Ý nghĩa của Drown in là:

  • Có quá nhiều thứ để bạn có thể giải quyết

Ví dụ minh họa cụm động từ Drown in:

 
- I'm DROWNING In unpaid bills.
Tôi đang có quá nhiều hóa đơn chưa thanh toán.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Drown in trên, động từ Drown còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp