Dwell upon là gìNghĩa từ Dwell upon

Ý nghĩa của Dwell upon là:

  • Dành nhiều thời gian, chăm chú vào, nhai đi nhai lại

Ví dụ minh họa cụm động từ Dwell upon:

 
- She DWELT UPON the economic situation in her speech.
Cô ấy đã quá chăm chú vào tình hình kinh tế trong bài diễn văn.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Dwell upon trên, động từ Dwell còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp