Dwell on là gìNghĩa từ Dwell on

Ý nghĩa của Dwell on là:

  • Dành nhiều thời gian, chăm chú vào, nhai đi nhai lại

Ví dụ minh họa cụm động từ Dwell on:

 
- The programme DWELLED ON the scandal.
Chương trình đã dành quá nhiều thời gian vào vụ xì-căng-đan.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Dwell on trên, động từ Dwell còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp