Dip in là gìNghĩa từ Dip in

Ý nghĩa của Dip in là:

  • Nhúng cái gì vào chất lỏng trong một thời gian ngắn

Ví dụ minh họa cụm động từ Dip in:

 
- I DIPPED the brush IN the paint and began painting the wall.
Tôi nhúng bàn chải vào sơn trong một thời gian ngắn và bắt đầu sơn
tường.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Dip in trên, động từ Dip còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp