Dip into là gìCụm động từ Dip into có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Dip into

Ý nghĩa của Dip into là:

  • Đọc lướt qua, xem lướt qua (đọc một số phần chứ không phải tất cả)

Ví dụ minh họa cụm động từ Dip into:

 
- I've been DIPPING INTO the book, but haven't read it properly.
Tôi đã đọc lướt qua cuốn sách đó, nhưng nói thật là vẫn chưa đọc kĩ.

Nghĩa từ Dip into

Ý nghĩa của Dip into là:

  • Rút tiền ra từ tài khoản tiết kiệm

Ví dụ minh họa cụm động từ Dip into:

 
- I've had to DIP INTO my savings account to pay for the works on
my house.
Tôi đã phải rút tiền từ tài khoản tiết kiệm của tôi để trả cho công
việc xây dựng ngôi nhà.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Dip into trên, động từ Dip còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp