Dip out là gìNghĩa từ Dip out

Ý nghĩa của Dip out là:

  • Rời khỏi một địa điểm mà chẳng nói với ai

Ví dụ minh họa cụm động từ Dip out:

 
- The party was so dull I DIPPED OUT.
Buổi tiệc đã quá buồn tẻ vì thế tôi đã rời đi mà chẳng nói với ai.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Dip out trên, động từ Dip còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp