Dust off là gìCụm động từ Dust off có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Dust off

Ý nghĩa của Dust off là:

  • Phủi bụi khỏi bề mặt của cái gì

Ví dụ minh họa cụm động từ Dust off:

 
- DUST yourself OFF!
Phủi bụi đi!

Nghĩa từ Dust off

Ý nghĩa của Dust off là:

  • Luyện lại

Ví dụ minh họa cụm động từ Dust off:

 
- I'll have to DUST OFF my French if we're going to move to Paris.
Tôi sẽ phải luyện lại tiếng Pháp nếu chúng ta định đi Paris.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Dust off trên, động từ Dust còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp