Dust down là gìCụm động từ Dust down có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Dust down

Ý nghĩa của Dust down là:

  • Phủi bụi khỏi bề mặt của cái gì

Ví dụ minh họa cụm động từ Dust down:

 
- DUST yourself DOWN!
Phủi bụi đi!

Nghĩa từ Dust down

Ý nghĩa của Dust down là:

  • Luyện lại

Ví dụ minh họa cụm động từ Dust down:

 
- I'll have to DUST DOWN my French if we're going to move to Paris.
Tôi sẽ phải luyện lại tiếng Pháp nếu chúng ta định đi Paris.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Dust down trên, động từ Dust còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp