Die for là gìNghĩa từ Die for

Ý nghĩa của Die for là:

  • Muốn cái gì đó rất nhiều

Ví dụ minh họa cụm động từ Die for:

 
-  I'm DYING FOR the weekend - this week's been so hard.
Tôi đang rất muốn đến cuối tuần - tuần này thật là quá vất vả.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Die for trên, động từ Dial còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp