Die away là gìNghĩa từ Die away

Ý nghĩa của Die away là:

  • (Âm thanh) Nhỏ dần

Ví dụ minh họa cụm động từ Die away:

 
- The last notes DIED AWAY and the audience burst into applause.
Những nốt nhạc cuối nhỏ dần và khán giả vỡ ào với tràng pháo tay
khen ngợi.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Die away trên, động từ Dial còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp