Die back là gìNghĩa từ Die back

Ý nghĩa của Die back là:

  • Khi các phần của một cây ở trên mặt đất chết nhưng rễ chính vẫn còn sống

Ví dụ minh họa cụm động từ Die back:

 
-  The plant DIES BACK in the winter.
Trong mùa đông, các phần của cây trên mặt đất bị chết nhưng phần
rễ chính vẫn còn sống.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Die back trên, động từ Dial còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp