Die down là gìNghĩa từ Die down

Ý nghĩa của Die down là:

  • Giảm dần hoặc tắt dần

Ví dụ minh họa cụm động từ Die down:

 
- It was on the front pages of all the papers for a few days, but
the interest gradually DIED DOWN.
Nó đã ở trên các trang bìa của tất cả các tờ báo trong một vài ngày,
nhưng sự quan tâm đã giảm dần.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Die down trên, động từ Dial còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp