Do out of là gìNghĩa từ Do out of

Ý nghĩa của Do out of là:

  • Ngăn cản ai có được cái gì, nhất là bằng cách gian lận hay không lương thiện

Ví dụ minh họa cụm động từ Do out of:

 
- They lied on the reference and DID me OUT OF any chance of getting
the job.
Họ đã lừa dối cuộc họp và ngăn cản tôi không có bất kì cơ hội nào để
nhận công việc đó.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Do out of trên, động từ Do còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp