Do over là gìNghĩa từ Do over

Ý nghĩa của Do over là:

  • Làm lại, bắt đầu lại (khi lần đầu tiên làm không tốt)

Ví dụ minh họa cụm động từ Do over:

 
- OK, we'll DO it OVER, but try to sing the right words this time.
Nào chúng ta làm lại nào, nhưng lần này cố gắng hát đúng chữ nhé.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Do over trên, động từ Do còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp