Do in là gìCụm động từ Change over có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Do in

Ý nghĩa của Do in là:

  • Thủ tiêu, giết, khử

Ví dụ minh họa cụm động từ Do in:

 
- After he reported the gang, he feared they would DO him IN.
Sau khi anh ấy tố giác băng nhóm đó, anh sợ chúng sẽ có thể thủ
tiêu anh.

Nghĩa từ Do in

Ý nghĩa của Do in là:

  • Kiệt sức, mệt mỏi

Ví dụ minh họa cụm động từ Do in:

 
- Climbing that hill really DID them IN
Leo lên ngọn đồi đó thật sự đã làm họ kiệt sức.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Do in trên, động từ Do còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp