Do with là gìNghĩa từ Do with

Ý nghĩa của Do with là:

  • Thỉnh cầu, yêu cầu, ... (thường sau can, could)

Ví dụ minh họa cụm động từ Do with:

 
- I could DO WITH a cold beer about now.
Giờ tôi có thể uống một cốc bia lạnh chứ.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Do with trên, động từ Do còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp