Do away with là gìNghĩa từ Do away with

Ý nghĩa của Do away with là:

  • Xóa bỏ, thủ tiêu, hủy bỏ

Ví dụ minh họa cụm động từ Do away with:

 
- The United Kingdom DID AWAY WITH the death penalty in 1965.
Vương quốc Anh đã xóa bỏ án tử hình năm 1965.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Do away with trên, động từ Do còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp