Double down là gìNghĩa từ Double down

Ý nghĩa của Double down là:

  • Nỗ lực hơn, cố gắng hơn

Ví dụ minh họa cụm động từ Double down:

 
- The results were not particularly good, but they decided to DOUBLE DOWN.
Kết quả đã là đặc biệt không tốt, nhưng họ vẫn quyết định nỗ lực hơn nữa.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Double down trên, động từ Double còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp