Double back là gìNghĩa từ Double back

Ý nghĩa của Double back là:

  • Quay trở lại, đi trở lại (theo hướng ngược lại)

Ví dụ minh họa cụm động từ Double back:

 
- When he saw the police, he DOUBLED BACK and went home.
Khi hắn ta trông thấy cảnh sát, hắn ta quay ngược trở lại và đi 
về nhà.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Double back trên, động từ Double còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp