Double as là gìNghĩa từ Double as

Ý nghĩa của Double as là:

  • Có công dụng, tính năng khác

Ví dụ minh họa cụm động từ Double as:

 
- In the corner is an old sofa that DOUBLES AS John's bed when we
have visitors.
Trong góc là một chiếc ghế sô pha cũ mà sẽ là giường ngủ của John
khi chúng tôi có khách.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Double as trên, động từ Double còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp