Double up as là gìNghĩa từ Double up as

Ý nghĩa của Double up as là:

  • Có công dụng, tính năng khác

Ví dụ minh họa cụm động từ Double up as:

 
- The display screen DOUBLES UP AS a solar panel.
Màn hình hiển thị có công dụng khác là làm pin mặt trời.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Double up as trên, động từ Double còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp