Double up là gìCụm động từ Double up có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Double up

Ý nghĩa của Double up là:

  • Gập đôi người

Ví dụ minh họa cụm động từ Double up:

 
- He DOUBLED UP in pain after being hit in the stomach.
Anh ta đau đến gập đôi người sau khi bị đánh vào bụng.

Nghĩa từ Double up

Ý nghĩa của Double up là:

  • Chia sẽ chỗ ở vì có quá nhiều người

Ví dụ minh họa cụm động từ Double up:

 
- We had to DOUBLE UP because we hadn't booked enough rooms.
Chúng tôi phải chia sẽ nhau chỗ ở bởi vì chúng tôi đã không đặt
đủ phòng.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Double up trên, động từ Double còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp