Dine out là gìNghĩa từ Dine out

Ý nghĩa của Dine out là:

  • Đi ăn ở bên ngoài, đi ăn quán

Ví dụ minh họa cụm động từ Dine out:

 
- We rarely DINE OUT these days.
Chúng tôi hiếm khi đi ăn ở bên ngoài vào thời điểm hiện tại.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Dine out trên, động từ Dine còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp