Duck out of là gìNghĩa từ Duck out of

Ý nghĩa của Duck out of là:

  • Tránh né (một nhiệm vụ, trách nhiệm, ...)

Ví dụ minh họa cụm động từ Duck out of:

 
- He DUCKED OUT OF helping us last night.
Anh ấy đã tránh giúp chúng tôi tối qua.

Một số cụm động từ khác

Động từ Duck chỉ có một cụm động từ là Duck out of.


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp