Dive into là gìNghĩa từ Dive into

Ý nghĩa của Dive into là:

  • Thọc tay nhanh vào cái gì

Ví dụ minh họa cụm động từ Dive into:

 
- She DIVED INTO her bag and pulled out a lighter.
Cô ấy thọc tay nhanh vào chiếc túi và lấy một chiếc bật lửa ra.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Dive into trên, động từ Dive còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp