Dawn on là gìNghĩa từ Dawn on

Ý nghĩa của Dawn on là:

  • Cuối cùng cũng nhận ra hoặc hiểu điều gì

Ví dụ minh họa cụm động từ Dawn on:

 
- The truth only DAWNED ON me much later.
Mãi lâu sau sự thật mới trở nên rõ ràng với tôi.

Một số cụm động từ khác

Động từ Dawn chỉ có một cụm động từ là Dawn on.


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp