Drum up là gìNghĩa từ Drum up

Ý nghĩa của Drum up là:

  • Tuyên truyền, quảng cáo rùm beng, tăng sự quan tâm

Ví dụ minh họa cụm động từ Drum up:

 
- They are trying to DRUM UP support for the referendum.
Họ đang cố gắng tuyên truyền cho cuộc trưng cầu dân ý.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Drum up trên, động từ Drum còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp