Drum into là gìNghĩa từ Drum into

Ý nghĩa của Drum into là:

  • Làm ai nhớ bằng cách nhắc đi nhắc lại nhiều lần

Ví dụ minh họa cụm động từ Drum into:

 
- They DRUM all the traps INTO you before the test, so you can't
go wrong.
Họ nhắc đi nhắc lại các bẫy trước khi thi, vì thế bạn không thể làm sai.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Drum into trên, động từ Drum còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp